366 dana na drumu
13 zemalja
12.932 kilometra
972 sata na biciklu
300+ noći pod otvorenim nebom
XY novih ljudi
100+/− reportaža i putopisa
10.600 fotografija
4.392 sata slobode
263.520 minuta sreće

I sve to u samo jednoj godini putovanja!