Od ponedeljka kreću tribine po ex-Yu.

Dole je ažuriran raspored sa navedenim satnicama. Mesto kao i datumi nekih tribina su se promenili i moguće su još neke manje izmene. Stoga bi bilo dobro da oni koji su zainteresovani najpre provere sve informacije o mestu i vremenu, pre nego što se tamo zapute.

Tribine ću držati do 17. decembra / prosinca, a onda se povlačim ‘u ilegalu’ da pišem putopis o Japanu. To sam odlučila tokom prvih tribina u Srbiji, jer su me mnogi od vas pitali kad će ta knjiga. Shvatila sam da ako je ne napišem sada, teško da ću je pisati kada pređem na novi kontinent. Treba završiti sa Azijom, izneti i oblikovati put tamo pređen i svoju promenu na tom putu i onda krenuti dalje – kako je to lepo sažeo jedan moj prijatelj.

Planiram da knjiga izađe do proleća. Tada ću nastaviti sa tribinama u mestima u koja sad nisam stigla da odem a pozvana sam. Nakon toga sledi Latinska Amerika.

Ukratko 🙂