Od momenta kada se ideja o pedalanju oko sveta rodila u mojoj glavi, niko me nije mogao odvratiti od nje. Sve svoje misli, snage i sposobnosti usredsredila sam na pronalaženje načina da je i realizujem.

Na ostvarenje te zamisli nije me podstakao nikakav viši ideal ni cilj – ne mislim da će ovu planetu spasti to što ću putovati ekološkim prevoznim sredstvom, ne tražim odgovore na večita ljudska pitanja o smislu, ne očekujem da moj avanturizam ikome postane životni uzor. Jednostavno, želim da vozim bicikl, da pišem, da crtam, da upoznajem nove ljude i radim samo ono što me čini srećnom. Jer život je prekratak i samo jedan.

Turu sam nazvala GEA, jer su moje prve predstave o Zemlji i nebu, o ljudima i bogovima potekle iz grčke mitologije. Snaga GEE, Majke Zemlje, boginje nad boginjama, koja je stvorena odmah nakon Haosa i od koje su potom potekli svi ostali bogovi, oduvek me je fascinirala. I možda nije slučajno što sam u njenom imenu otkrila i akronim za reči: GeografijaEkologijaAvantura, koje sam potom uzela za moto moje ekspedicije. GEA je sve to zajedno, ali ipak prvenstveno oličava ženski princip.

Nemam tačnu maršrutu, nemam zacrtan broj kilometara koje treba preći u danu, nedelji, mesecu, godini. Vozim dokle mı je lepo i dokle uživam, a onda stajem i odmaram se, družim se sa ljudima, fotografišem, pišem, crtam… Budim se sa osmehom, bez sata, i nikada nikuda ne žurim. Imam sve vreme sopstvenog života da uradim najbitniju stvar na svetu – da proživim svoj san.

Kontak (kliknite)

 

——————-

About the tour

From the moment the idea of cycling around the world emerged in my mind, nobody could stop me from doing it. I focused all my thoughts, energy and capabilities on finding a way to make it happen.

There was no higher ideal or goal hiding behind this idea – I do not think that my travels using an ecologically friendly medium will save this planet, I am not seeking answers to the eternal human question about its purpose, I do not expect my adventurous life to become somebody’s paradigm. I simply, like to ride a bike, to write, to draw, to meet new people and to do things that make me happy. Life is too short and we have only one.

I named the tour GEA because of my ideas about the Earth and the sky, about people and gods originate from the Greek mythology. I have been always fascinated by the power of Gaea, the Great Mother of Earth, the goddess of all goddesses who arose after Chaos and who then, created all other deities. Maybe it was not a coincidence when I discovered that her name is also an acronym for Geography – Ecology – Adventure which I have used as a maxim for my expedition. GEA is all of this together, but primarily it denotes the female’s principle.

There is no planned itinerary; there is no projected number of kilometers that need to be passed in a day, a week, a month or in a year. I ride as long as I enjoy it; then I stop and make a break, make friends with people, take photographs, write, draw…. I wake up with a smile, no alarm clock nearby, and I am never, ever in a hurry. I have my entire life to do the most important thing in the world – to live my dream.

 

.

.