Tag: južna Azija

Povratak na drum ili Mjanmar

04.12.2014 | 35 komentara
* Nakon tri meseca ‘pauze’ obrela sam se u Bangkoku, kao početnoj tački mog daljeg putovanja. Planirala sam da krenem na jug, spuštajući se istočnom tajlandskom obalom duž Sijamskog zaliva...