Tag: najteze

Šta ti je bilo najteže?

02.01.2019 | nema komentara
Najteža su mi bila dva momenta: kada sam ostala sama i nekoliko meseci kasnije, kada sam ostala bez ikakavog izvora prihoda. To su ujedno bila i moja dva najveća straha...