Tag: saputnici

Da li bi prihvatila saputnika/e?

02.01.2019 | nema komentara
Za kratke deonice od nekoliko dana ili nedelja – da. Za duže – zavisi od mnogih faktora.