Dosadašnja ruta (24.7.2011–01.05.2016)

Biciklom > 45.000 km